Nelengva rasti tinkamus žodžius kalbant apie mirtį.
Mano požiūris į mirties procesą susiformavo iš asmeninės patirties, prisilietus prie artimųjų išėjimo slėpinio, ir yra pagrįstas teosofiniu, filosofiniu, antropoteosofiniu požiūriu. Visu tuo noriu pasidalyti su žmonėmis, kuriems tai rūpi.
Reikia išdrįsti kalbėti apie mirtį kaip apie žmogiškąją patirtį, apie perėjimą. Nenoras arba baimė tai daryti, apmąstyti mirties slėpinį yra vienas didžiausių trukdžių, neleidžiančių tinkamai pasiruošti neišvengiamai tikrovei.
Esu atvira pokalbiams su išeinančio ar išėjusio žmogaus artimaisiais, ir pasiruošusi padėti jiems suvokti mirties, kaip perėjimo iš vieno pasaulio į kitą, procesą. Suprasdami, kaip viskas vyksta, mes galime labai padėti ne tik išėjusiai sielai, bet ir sau. Esu pasiruošusi pasidalyti žiniomis apie mirimo ir mirusiųjų palydėjimo kultūrą.
Išlydėtoja Margarita

(Vertimas iš rusų kalbos)

Kalbant okultine kalba, kremavimas reikalingas dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Jis pagreitina subtiliųjų sąsajų (dar gaubiančių sielą) išvadavimą nuo eterinio kūno, pernešdamas jį per keletą valandų, vietoj keleto dienų; jis taip pat yra labai veiksminga išgryninimo priemonė apvalant astralinį kūną ir ,,žemyn nukreipto“ troškimo slopinimas, kas labai trukdo įkūnytajai sielai.

Į troškimą negali būti sutelkiamas dėmesys, kadangi ugnis, būdama pagrindine dievybės išraiška, atmeta formuojantį troškimo aspektą, su kuo astralinis planas, sukurtas žmogiškosios, o ne dieviškosios sielos, niekaip nesusijęs. ,,Mūsų Dievas yra ryjanti ugnis“ – biblijinis teiginys, susijęs su pirmuoju dieviškuoju aspektu, naikintojo aspektu, išlaisvinančiu gyvenimą. ,,Dievas yra meilė“ - tvirtina antrasis aspektas ir pateikia Dievą kaip įkūnytąją egzistenciją. ,,Jis - pavydus Dievas“- išsireiškimas, kuris atskleidžia Dievą kaip formą, uždarą ir ribotą, sukoncentruotą į save, bet ne atvirą. Naikinantis Garsas; pritraukiantis Žodis; individuali Kalba!

Mirties metu kalba miršta, kai skamba Žodis ir liepia sugrįžti; paskui Žodžio nebesigirdi, kadangi Garsas ištrina arba sugeria jį, - taip visiškai pašalinama viskas, kas kliudo Garsui. Po ko nusistovi tyla, ir paties Garso nebesigirdi; po galutinės integracijos akto viešpatauja absoliuti ramybė. Taip ezoterinėje frazeologijoje aprašomas mirties procesas.

Reikia pažymėti, kad būtent pagal pagrindinį, fundamentalų Traukos Dėsnį įgyvendinamas Mirimo Menas, - traukia būtent meilės aspektas, antrasis dieviškumo aspektas. Aš nekalbu apie netikėtos, staigios mirties atvejus. Tuomet veikia naikintojas, arba pirmasis dieviškasis aspektas. Ir sąlygos kitos: individuali karminė būtinybė gali būti visai nesusijusi, o tokio įvykio priežastys gali slėptis visiškai nepaaiškinamose grupinėse būsenose. Tai šiuo metu tiek neaiškus dalykas, kad aš nemėginsiu jo nušviesti. Jums nėra žinomi Karmos Dėsnio principas, karminis grupinis vystymasis arba kituose gyvenimuose užmegzti santykiai ir įsipareigojimai. Jeigu aš pasakysiu, pavyzdžiui, kad kartais ,,siela gali palikti apsaugines duris atidarytas, tam, kad pačios mirties jėgos, paliktos be dėmesio už šių durų, vėl galėtų įeiti“  ir ,,greičiau užbaigti pelnytas praeities bausmes“, jūs galite įsitikinti, kiek iš esmės yra nesuprantama visa šios temos visuma.

Mano aprašymas susijęs su normaliu mirties procesu – mirties dėl ligos, senatvės arba primestos sielos valios, kuri užbaigė suplanuotą patirties įgijimo ciklą ir naudoja normalius kanalus iškeltų tikslų pasiekimui. Tais atvejais mirtis normali, - tą žmogui būtina suvokti su didele kantrybe, supratimu ir viltimi.

Traukos dėsnio veikiama siela, baigdama savo gyvenimo ciklą tikslingai atskleidžia savo viliojančią galią tokiu būdu, kad ji sukausto viliojančią pačios materijos galią. Toks aiškus bazinės mirties priežasties apibrėžimas. Jeigu nėra užmegzta sąmoningo kontakto su siela, kas šiais laikais būdinga daugeliui žmonių, mirtis ateina netikėtai, arba jos laukiama su liūdesiu. Ir vis dėl to, tai yra tikrasis sielos aktyvumas. Štai pirmoji didžioji dvasinė koncepcija, kuri turėtų būti paskelbta po to, kai bus nugalėta mirties baimė. Mirtis įgyvendinama pagal Traukos dėsnį ir slypi moksliniame gyvybinio kūno atsiskyrime nuo realaus fizinio kūno, ir, galiausiai, bet kokio sielos kontakto su trimis pasauliais nutrūkime.

Ištrauka iš Alisa A. Beili knygos

https://www.nemari.lt/ru/blogas/39-dva-osnovnykh-dovoda-v-pol-zu-krematsii