Nelengva rasti tinkamus žodžius kalbant apie mirtį.
Mano požiūris į mirties procesą susiformavo iš asmeninės patirties, prisilietus prie artimųjų išėjimo slėpinio, ir yra pagrįstas teosofiniu, filosofiniu, antropoteosofiniu požiūriu. Visu tuo noriu pasidalyti su žmonėmis, kuriems tai rūpi.
Reikia išdrįsti kalbėti apie mirtį kaip apie žmogiškąją patirtį, apie perėjimą. Nenoras arba baimė tai daryti, apmąstyti mirties slėpinį yra vienas didžiausių trukdžių, neleidžiančių tinkamai pasiruošti neišvengiamai tikrovei.
Esu atvira pokalbiams su išeinančio ar išėjusio žmogaus artimaisiais, ir pasiruošusi padėti jiems suvokti mirties, kaip perėjimo iš vieno pasaulio į kitą, procesą. Suprasdami, kaip viskas vyksta, mes galime labai padėti ne tik išėjusiai sielai, bet ir sau. Esu pasiruošusi pasidalyti žiniomis apie mirimo ir mirusiųjų palydėjimo kultūrą.
Išlydėtoja Margarita

(Vertimas iš rusų kalbos)

Svarbu įsidėmėti, kad Šviesos erdvėje galima judėti tik Žemėje įtvirtintomis kryptimis. Tuo reikšminga yra žemiškoji viešnagė, nes būdamas Žemėje tu apsprendi ir įtvirtini savo kelią Anapusiniame pasaulyje. Žmonės mažai galvoja apie šią savo žemiškosios egzistencijos pusę.

Ir Aš sakau: tai, kas yra įtvirtinta čia, pas jus, Žemėje, bus įtvirtinta ten, tai kas atmesta Žemėje, atmesta ten, tai kas čia pripažinta -  pripažįstama ir anapusinio pasaulio sferose. Taigi mąstykite : žemiškasis kelias - tai kelias, įtvirtinantis jūsų anapusinį gyvenimą erdvėje, ir atminkite, kad pasirinkimą, lemiantį jūsų anapusinio gyvenimo ateitį, jūs nulemiate dabar Žemėje savo žemiškame gyvenime ir tai vyksta nuolat.

Jūs pats kuriate savo anapusinį likimą, įsileisdamas į sąmonę tai, kas jūsų nuomone yra teisinga, tikra, būtina. Pasirinkimas įvyksta čia, o ten jūs renkate pasirinkto jūsų dvasios Žemėje įtvirtinto kelio pasekmes .

 

Grani Agni Yogi. 1957 m.

Iš artimiausio N. K.Rericho  mokinio Boriso Nikolajevič‘iaus Abramov‘o užrašų.

Rusų kalboje: https://nemari.lt/ru/blogas/68-o-nadzemnom