Mums rūpi, todėl pasistengsime nuo pat pradžių Jus nuteikti taip, kad pajaustumėte šį svarbų įvykį ir susikauptumėte tomis valandomis, kai jūsų artimasis atsargiai žengia pro neregimojo pasaulio vartus. Jums teks tvirtai ir kilniai imtis šios pareigos.

Laidotuvės – didis ir iškilmingas, nelengvas, tačiau visus daug ko išmokantis įvykis, ritualas. Susimąstome apie gyvenimo prasmę, laiką, tai, kas mums brangu. Iš naujo įvertiname tai, ką turime. Kaip niekad jaučiame savy gyvybę bei norą gyventi, o greta viso to – ir begalinį dėkingumą už tai, kad kvėpuojame ir galime jausti savo širdies ritmingą tuksėjimą.

Budint, esant greta išeinančiojo kūno, mus apglėbia tyla bei rimtis – taip gilu ir jautru. Lai šiomis atsisveikinimo valandomis Jus aplanko pakili nuotaika ir įkvėpimas tapti trumpam save užmiršusiais, atsidavusiais talkininkais, kurie dovanoja paskutinę žemišką dovaną išeinančiam – sakralų, pagarbų ir iškilmingą jo sielos palydėjimą.

Prisiminkite gražiausias ar linksmas akimirkas, svarbius įvykius, minėkite geru žodžiu išeinantį, dalinkitės tuo vieni su kitais. Dėkokite jam už praleistą laiką drauge, už viską, ką drauge patyrėte. Leiskite sau tai išgyventi. Padovanokite daugiau šypsenų, kad išeinantis matytų jus gerai nusiteikusius, ir jam bus drąsiau. Linkėkite geros kelionės – eiti pirmyn, eiti ir nesigręžioti atgal: „Eik, tu jau viską padarei, ką galėjai. Eik pirmyn“.

Visada prisiminkite - jūs talkininkai ir išeinančiojo palaikymo komanda. Jūsų darbas yra svarbiausias. Tad atlikite jį. O mums šiomis iškilmingomis valandomis leiskite būti Jūsų talkininkais.

Laidojimo paslaugos

Kremavimo paslaugos

Mirusiojo išvežimas iš namų ar įvykio vietos (24 val. per parą)

Laidotuvių organizavimas

Laidotuvių organizatorius

Laidotuvių planuotojas

Repatriacija

Šarvojimo

Laidojimo reikmenys: karstai (kremavimo karstai, cinkuoti), urnos, įkapių drabužiai, avalynė

Katafalkai, autobusai, mikroautobusai, nuoma

Laidojimo dokumentų tvarkymas (mirties liudijimas, laidotuvių pašalpos išdavimo, palaikų parvežimo iš užsienio pažymos)

Velionio paruošimas šarvoti, aprengimas

Mirusiojo pervežimas, transportavimas, gabenimas iš užsienio ar į užsienį

Gedulo puokštės, vainikai, krepšeliai, gėlių kompozicijos, šarvojimo salių puošimas

Gedulinga muzika, giesmininkai, smuikininkai, dūdų orkestras

Karsto nešėjai

Duobės kasimas

Velionio fotoportretas, fotografo paslaugos

Žvakidžių ir kitų reikmenų nuoma

Suteikiame informaciją apie laidojimo vietas

Kapavietės tvarkymas, paminklo pastatymas

Perlaidojimas, ekshumacija